O nás
Firma Brunnen- und Erdwärmebohrungen GmbH bola založená v roku 2000 a na živnostenskom úrade bola zaregistrovaná ako spolocnost s rucením obmedzeným. Firma Brunnen- und Erdwärmebohrungen GmbH vykonáva remeselnú živnost vrtania studní ako koncesovanú živnost v zmysle živnostenského poriadku podla § 208 Živnostenského poriadku 1994 so sídlom v 3542 Gföhl, Eisenbergeramt 117, okres Krems, Dolné Rakúsko- Rakúsko a firma je oprávnená vyhotovovat všetky druhy studní ( vrtané studne- nové, kopané šachtové studne- dodatocné vrtanie a pramenné záchytky- nové a sanácie) na celoštátnom území. Okrem toho môžeme tieto cinnosti vykonávat aj v celom Európskom hospodárskom priestore. Dalej je firma oprávnená vyhotovovat vodovody a inštalovat do studní cerpadlá a zásobníky. Vodu hladá úradom splnomocnený prútikár Walter REITER ;